Werkwijze

Unitieve methoden zijn ervaringsgericht. Ze zijn een middel om het onzichtbare zichtbaar te maken en te verduidelijken. Ze helpen je om concreet en aan den lijve te ervaren welke gedragspatronen je hebt ontwikkeld en hoe je ze tot op de huidige dag in stand houdt. De technieken die daarvoor gebruikt worden zijn;

- Lichaamstherapeutische methodes zoals bio-energetica en neo-reichiaans lichaamswerk, die ontdekkend en energetisch zijn en waarbij o.a. gewerkt wordt met aanraking, beweging en geluid.
- Gestalt technieken, die helpen gevoelens en emoties in direct contact te brengen.
- Geleide fantasie, het werken met je innerlijke beelden.
- Creatieve technieken, waarin op symbolische wijze het zelf tot uiting komt.
- Meditatie en contemplatieve oefeningen, die je helpen je innerlijke rust te vinden, je hart te openen en te vertrouwen op de wijsheid van je spirituele essentie.
- Inzichtgevende gesprekken, die helpen om integratie van het therapeutische proces in het dagelijkse leven te bevorderen.
- EFT.*

Sommige methodes zijn krachtig en confronterend, anderen zijn juist zacht en geruststellend. Meestal worden technieken afgewisseld en vloeien ze in elkaar over, al naar gelang de situatie en de behoeften van het moment. Bepaalde oefeningen zijn openend waarbij emoties vrij kunnen komen. Je komt (weer) in contact met de gevoelens waartegen je jezelf beschermde; je pijn, verlies, krenking, verlatingsgevoel, agressie, angst, etc. Je zelfbeeld en je wereldbeeld kunnen drastisch veranderen, dat kan aanvankelijk angstig en onzeker voelen en ook uitdagend en opwindend. Uiteindelijk blijk je veel meer te zijn dan de ideeën waarmee je jezelf geïdentificeerd hebt. De kwaliteit van het bewustzijn en de therapeutische relatie zijn de fundamenten van het unitieve proces, ze zijn uiteindelijk belangrijker dan welke methode ook. Begrenst, uitgedaagd en gesteund in die relatie kan je oude verliezen verwerken, onderontwikkelde en afgesplitste delen integreren en zo groeien naar eenheid.

Voor relatietherapie gelden dezelfde uitgangspunten als voor individuele therapie. De werkwijze is echter primair verbaal en erop gericht partners zich meer bewust te laten worden van hun specifieke relatie dynamiek; hoe onderken je patronen in je relatie, waar staan die voor, welke rol speelt macht en vooral hoe (in)effectief communiceer je met elkaar. Ervaring heeft geleerd dat door met name in de beginfase van relatietherapie veel aandacht te besteden aan de onderlinge communicatie, dit een directe en positieve invloed uitoefent op de manier waarop partners in staat zijn om hun problemen aan te pakken. Hierbij wordt gewerkt aan een concreet model met “huiswerk opdrachten” Door verbeterde communicatieve vaardigheden kunnen knelpunten sneller en duidelijker worden geïdentificeerd en behandeld.

* EFT is een relatief nieuwe manier om klachten aan te pakken. De aanpak is in meer dan 80% van de toepassingen effectief bij trauma, fobie, (cigaretten)verslaving en andere belasting. Je ont-laadt de spanning letterlijk. EFT = Emotional Freedom Technique. EFT is gebaseerd op de ontdekkingen die eind 80er jaren werden gedaan door de ervaren Amerikaanse klinisch psycholoog Dr. Roger Callahan en later door diens student Gary Craig.
Zoals je een bom onschadelijk kan maken door er de ontsteker uit te halen, zo kan je de emotionele lading of spanning van beladen herinneringen of gewoontes afhalen (= desensitisatie) zodat